De laagste opbrengst was op 7-2 met 4,5 KwH. De hoogste opbrengst was op 28-2 met 968 KwH. De totale opbrengst over februari was 10045 KwH. Ten opzichte van voorgaande jaren is het een beetje gemiddeld maar rond de 2e week van februari lagen de panelen bedekt met sneeuw waardoor de opbrengst gering was.

Februari 2021