Welkom op de site van Duurzaam Overloon! Een initiatief voor Overloon en omliggende postcodes dat in 2017 startte als werkgroep “Zon op de Pit” om te komen tot een energiecoöperatie die in eerste instantie zonnepanelen wil plaatsen. Op deze site vindt u de meest recente informatie van de Coöperatie. Heeft u vragen kijk dan onder menu item FAQ en vind daar het antwoord.

De werkgroep is gestart als een initiatief om de energiekosten van gemeenschapshuis De Pit in Overloon te reduceren. Door exploitatieproblemen kon De Pit geen tegoeden opbouwen om toekomstig onderhoud te financieren. De directie van Henra aanhangwagens heeft een bedrag toegezegd op voorwaarde daarmee energiebesparende maatregelen te financieren maar na een energiescan van het gebouw en advisering door Van Gemert Installatiegroep is gebleken dat bij de nieuwbouw in 2013 goed werk is geleverd en er weinig te verbeteren is aan het gebouw. Om serieus resultaat te boeken is besloten om zonnepanelen te plaatsen en zodoende de energiekosten te verlagen. Om de aanschafkosten voor De Pit zo laag mogelijk te houden is het initiatief ontstaan om in gezamenlijkheid met een energiecoöperatie voor Overloon en omliggende postcodes de zonnepanelen aan te schaffen. Daarmee sponsort de deelnemer aan de coöperatie met elk paneel dat een deelnemer aankoop ook een deel van een paneel voor De Pit. Om het initiatief te steunen heeft Nationaal  Oorlogsmuseum Overloon belangeloos een deel van het dak beschikbaar gesteld om de panelen van de coöperatie te plaatsen. Ook de gemeente Boxmeer steunt het initiatief van de eerste energiecoöperatie voor de gemeente.

Door deel te nemen aan de coöperatie waren de kosten voor de deelnemer lager dan wanneer ze zelf gelijkwaardige panelen zouden laten plaatsen en tegelijk werd een sociaal cultureel initiatief gesteund door een deel van een paneel voor De Pit te sponsoren.

Bestuur Duurzaam Overloon!

Stijn Heijs
Herman Voesten
Eric Toonen
Dennis Gieselaar